Prima / Activitatea Ministerului / Informații Arhivate / Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Centrul de Armonizare a Legislaţiei
imprimare

Centrul de Armonizare a Legislaţiei este o autoritate administrativă, cu statut de persoană juridică,

subordonată Ministerului Justiţiei, creată în scopul facilitării procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Centrul de Armonizare a Legislaţiei are un efectiv limită de 15 persoane şi a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007, prin care a fost aprobat  şi Regulamentul său de activitate.

 

Centrul de Armonizare a Legislaţiei

  • Monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei pe plan naţional;
  • Elaborează proiectele de Planuri Naţionale Anuale de Armonizare a Legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene (PNAL);
  • Coordonează procesul de implementare a Planurilor Naţionale de Armonizare a Legislaţiei (PNAL);
  • Verifică compatibilitatea proiectelor de acte legislative şi normative cu legislaţia UE şI emiterea declaraţiilor de compatibilitate;
  • Creează şi gestionează baza de date a legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia UE;
  • Acordă asistenţa metodologică autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul armonizării legislaţiei.

 

imprimare

Organigrama Centrului de Armonizare a Legislaţiei 

Metodologia de armonizare a legislaţiei în Republica Moldova 

Ghid cu privire la întocmirea Tabelelor de concordanţă (Link pdf şi word)

Actele normative relevante activităţii:

Hotărîrea Guvernului nr 190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de Armonizare a Legislaţiei

Hotărîrea Guvernului nr 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei RM cu legislaţia comunitară

Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019

 Activitatea Centrului de Armonizare a Legislaţiei

Hotărîrea Guvernului nr 38 din 01.02.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2016

Raportul privind gradul de realizare a Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2016

Raportul privind gradul de realizare a Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2015

Hotărîrea Guvernului nr 16 din 26.02.2015 cu privire la aprobarea Planului naţional de Armonizare a legislaţiei pentru anul 2015

Hotărîrea Guvernului nr 883 din 6 august 2007 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2007

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2007

Hotărîrea Guvernului nr 76 din 29 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2008

Hotărîrea Guvernului nr 1350 din 2 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2009

Hotărîrea Guvernului nr 842 din 18 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2010

Hotărîrea Guvernului nr 1210 din 27 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2011

Hotărîrea Guvernului nr.962 din 19.12.2011 cu privire la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2012

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2012

Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 28 decembrie 2012 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2013

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2013

Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2014

Raportul privind realizarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2014

imprimare

Adresa:

MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 82, et.4,

Tel: 0 22 820-878, 0 22 820 877

   Direcția armonizare a legislației

Nr. d/o

Numele, Prenumele

Funcţia

Telefon de contact

E-mail

1.

Bulat-Rotaru Alexandrina

Șef direcție

820-883

alexandrina.bulat@justice.gov.md

2.

Musteaţă Daniel

Şef-adjunct direcţie

820-875

daniel.musteata@justice.gov.md

3. Coșleț Nicolae Specialist 820-876 nicolae.coslet@justice.gov.md 

Direcţia asigurare informaţională

1.

Covalenco Constanţia

Șef direcție

820-877

constantia.covalenco@justice.gov.md

2.

Ochișor Cristina

specialist principal

820-882

cristina.ochisor@justice.gov.md

imprimare

Director Natalia Suceveanu:
Prima şi a doua zi de marţi a lunii, orele 13.00-17.00.

Vicedirector Stela Buiuc:
Marţi şi joi, orele 13.00-17.00.

Şefii de Direcţii ale Centrului:
Miercuri şi joi, orele 13.00-16.00.

Înregistrarea la audienţă se va face la numărul de telefon + 37322 820877, persoana de contact Covalenco Constanţia.

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9311562     Soluție
 
Servicii
Close