Prima / Activitatea Ministerului / Informații Arhivate / Comisia guvernamentală pentru identificarea și despăgubirea victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009
Comisia guvernamentală pentru identificarea și despăgubirea victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009
imprimare

Comisia guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora (în continuare - Comisia) a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului nr67 din 02.02.2012[1]. Comisia are drept obiectiv identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora.

Comisia va contribui la întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi la realizarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea acestora.

Principalele atribuţii  ale Comisiei sînt următoarele:  

(a) identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(b)
elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(c)
coordonarea acţiunilor necesare pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(d) monitorizarea şi evaluarea realizării Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(e)
examinarea cererilor persoanelor civile şi ale colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(f) adoptarea deciziilor privind recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(g)
prezentarea de propuneri Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în baza hotărîrii Comisiei şi actelor doveditoare prevăzute în capitolul IV al prezentului Regulament;
(h) prezentarea, conform competenţei, organelor de drept a informaţiei privind constatarea de noi circumstanţe relevante pentru reconstituirea evenimentelor din 7 aprilie 2009 spre examinare şi adoptare a măsurilor ce se impun.


[1] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342077

 

imprimare

Structura şi componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009

 

Nume, prenume

Poziţia

1

EFRIM Oleg

ministru al justiţiei, preşedinte al comisiei

2

GROSU Vladimir

viceministru al justiţiei, vicepreşedinte al comisiei

3

GURDUZA Sergiu

consultant în Secţia relaţii cu Parlamentul şi Curtea Constituţională, Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiţiei, secretar al Comisiei

4

CHEPTĂNARU Iurie

viceministru al afacerilor interne

5

VASILACHI Ana

viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei

6

ŢURCANU Gheorghe

viceministru al sănătăţii

7

CĂRĂUŞ Maria

viceministru al finanţelor

8

HANDRABURA Loretta

viceministru al educaţiei

9

ONCEANU Anatolie

secretar general adjunct al Guvernului

10

MUNTEAN Anatolie

director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar

11

JEREGHI Vanu

director al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova

12

POPOVICI Ludmila

director al Centrului de reabilitare a victimelor torturii „Memoria"

imprimare

Pentru a fi recunoscute în calitate de victime ale evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi a beneficia de compensaţii financiare şi de alte măsuri de reabilitare, acordate de Guvern, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, persoanele trebuie să depună la secretarul Comisiei următoarele documente în original şi copii:

1) cererea (solicitanții sunt rugați să folosească următorul ghid de completare a cerererii);
2) copia actului de identitate;
3) certificatul medical care atestă leziunile şi traumele cauzate;
4) acte procedurale privind reţinerea sau detenţia;
5) certificatul de la locul de muncă care atestă activitatea colaboratorilor de  drept în ziua de 7 aprilie 2009;
6) extrasul din carnetul de muncă (pentru colaboratorii de drept);
7) acte doveditoare şi justificative, după caz, privind efectuarea tratamentului medical necesar şi alte măsuri de reabilitare;
8) recomandarea sau concluzia medicală privind necesitatea urmării tratamentului şi altor măsuri de reabilitare.

În caz de prezentare a setului incomplet de documente, secretarul Comisiei poate solicita prezentarea de acte suplimentare şi audierea solicitantului de către membrii Comisiei pentru elucidarea circumstanţelor cazului şi daunei aduse.

 

imprimare

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
MD 2012, mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82
Tel/fax: 201422; e-mail: gurduza@justice.gov.md
www.justice.gov.md

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11641222     Soluție
 
Servicii
Close