Serviciul audit intern
imprimare

Serviciul audit intern este o subdiviziune structurală autonomă a aparatului central al Ministerului Justiției.
Serviciul are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- acordă consultanţă conducerii Ministerului cu privire la procesele de management al riscurilor ṣi de control, ṣi oferă recomandări privind îmbunătăţirea eficacităţii acestora, generînd valoare adăugată și îmbunătățind activităţile întregii entităţi.
- asigură consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul entităţii;
- efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de management financiar şi control al Ministerului Justiţiei este transparent şi conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Carta de audit intern

imprimare
  • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţiide audit intern);
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public;

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651496     Soluție
 
Servicii
Close