Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția relații internaționale
Direcția relații internaționale
imprimare

Direcția relații internaţionale este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile legii, la negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale;
- monitorizează realizarea și asigură raportarea asupra acțiunilor incluse în Agenda de Asociere RM - UE pe segmentul justiției şi drepturilor omului, în cadrul Acordului de Asociere şi a Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE;
- cooperează cu structurile şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu autorităţile similare din alte state, încheind acorduri de colaborare (cu sau fără statut de tratat internațional) cu organele respective ale statelor străine şi cu organizaţiile internaţionale;
- întocmeşte rapoarte periodice privind implementarea tratatelor internaţionale ce ţin de competenţa Ministerului;
- elaborează studii de compatibilitate și formulează propuneri în vederea semnării / ratificării / aderării / acceptării de către Republica Moldova a tratatelor internaționale în domeniul justiţiei și drepturilor omului;
- examinează şi înaintează propuneri referitoare la ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la obligaţiile asumate de aceasta prin tratatele internaţionale;
- coordonează procesul de solicitare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor formulate de către experţii Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei;
- asigură funcționalitatea Comitetului naţional de consultanţă şi coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar;
- asigură accesarea şi implementarea proiectelor de asistenţă externă pe domeniul de competență al Ministerului.

Regulamentul Direcției relații internaţionale

imprimare

     Lista actelor normative/legislative

 

          Lista tratatelor bilaterale în domeniul justiţiei

  •  Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse, Semnat la Moscova la 24.06.2002, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 252 din 10.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria, Semnat la Chişinău la 16.01.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 04.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze, Semnat la Beijing la 20.11.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 230 din 04.03.2003

·        Protocol de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Turcia, Semnat la Ankara la 04.06.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 04.08.2003

·        Memorandum de înţelegere privind colaborarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare, Semnat la Budapesta la 20.02.2003, În vigoare din 20.02.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, Semnat la Kiev la 18.05.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 23.08.2001

·        Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind schimbul informaţiei în domeniul juridic, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 220 din 29.03.1999

·        Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Uzbekistan, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, În vigoare din 17.12.1998

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus, Semnat la Chişinău la 06.04.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.05.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Albania, Semnat la Chişinău la 11.06.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din 22.10.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan, Semnat la Baku la 26.10.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 10.02.2005

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Lituania, Semnat la Vilnius la 27.09.2005, În vigoare din 27.09.2005

-    Acordul de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul activității de expertiză judiciară,semnat la Chșinău în data de 19.04.2018,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 08.11.2018. 

-    Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al României, Semnat la Bucureşti la 20.05.2010, aprobat prin: Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 22.07.2010 

  

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11650796     Soluție
 
Servicii
Close