Prima / Sistemul judiciar / Curtea Supremă de justiţie
Curtea Supremă de justiţie
imprimare

SEDIUL: mun.Chişinău, str.M. Kogălniceanu 70, mun Chișinău

Telefoane utile:
Cancelaria civilă: 22-22-50
Cancelaria penală: 22-77-25


Justiţia în Republica Moldova se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin alte instanţe judecătoreşti în conformitate cu Constituţia, Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la statutul judecătorului şi alte acte legislative.

Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă care asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor, garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Prin activitatea sa Curtea Supremă de Justiţie asigură respectarea principiului prezumţiei nevinovăţiei şi principiului supremaţiei legii, contribuie la constituirea unui stat de drept.

Curtea Supremă de Justiţie este unica instanţă judecătorească supremă. Sediul Curţii Supreme de Justiţie este în municipiul Chişinău.

 

imprimare

a) ca instanţă de recurs judecă hotărîrile curţilor de apel;

[Art. 2 lit. a) modificat prin L373/19.07.2001, MO129/23.10.2001 art. 926]

a) ca instanţă de recurs judecă hotărîrile Curţii de Apel, Judecătoriei Economice a Republicii Moldova precum şi alte hotărîri judecarea cărora este dată în competenţa sa în competenţa acestora prin lege curţilor de apel;

b) judecă recursurile în anulare împotriva hotărîrilor judecătoreşti în condiţiile şi pentru motivele prevăzute de lege;

c) judecă în primă instanţă cauzele atribuite prin lege în competenţa sa;

d) sesizează din oficiu sau la propunerea instanţelor judecătoreşti Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii actelor juridice;

e) generalizează practica judiciară, analizează statistica judiciară şi dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară,ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători;

f) examinează informaţiile preşedinţilor instanţelor inferioare privind efectuarea justiţiei de către acestea;

g) acordă asistenţă metodică judecătorilor în chestiunile aplicării legislaţiei;

h) exercită în limitele competenţei sale atribuţii care derivă din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

i) exercită alte atribuţii conform legii.

Principiile de activitate ale Curţii Supreme de Justiţie:

a) legalităţii şi publicităţii;

b) separării puterii judecătoreşti de puterea legislativă şi cea executivă;

c) independenţei puterii judecătoreşti;

d) pregătirii şi prezentării bugetului propriu;

e) realizării dreptului său de a adopta hotărîri legale, întemeiate şi echitabile;

f) altor principii prevăzute de Legea privind organizarea judecătorească şi Legea cu privire la statutul judecătorului.

*(Extras din Legea cu privire la Curtea supremă de Justiţie nr.514 din 06.07.1995).

Acte legislative ce reglementează activitatea Curţii Supreme de Justiţie:

1.Constituţia Republicii Moldova

2.Legea cu privire la organizarea judecătorească, nr.789 din 26.03.1996

3.Legea privind Curtea Supremă de Justiţie, nr.514 din 06.07.1995.

imprimare

Informațiile de contact ale Curții Supreme de Justiție

str. M. Kogălniceanu 70, mun. Chișinău

 

Nr. d/o

Denumirea instanței

Sediul

 

Adresa

Telefonul

E-mail

 

1.

Curtea Supremă de Justiție

/-/

   Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 70,

022-22-38-40

022-21-87-54

022-21-87-55

022-21-87-64

info@csj.md

imprimare

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

str. Petru Rareş, nr. 18, mun. Chişinău

Biroul pentru audienţă şi relaţii cu publicul

(Birou informaţii, rechizite taxa de stat, etc.)

tel: 21 87 54

tel: 21 87 68

Secţia documentare procesuală

tel: 21 87 55

Secţia evidenţă procesuală 

tel: 21 87 64

                         

Colegiul penal

str. Kogălniceanu, nr. 70,

mun. Chişinău

Biroul pentru audienţă şi relaţii cu publicul

tel: 22 35 45

Secţia documentare procesuală

tel: 22 30 76

Secţia evidenţă procesuală

tel: 22 30 79

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640363     Soluție
 
Servicii
Close