Prima / Sistemul judiciar / Curţi de apel
Curţi de apel
imprimare

Curţile de apel constituie o verigă a sistemului judiciar în Republica Moldova

Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care cuprinde mai multe judecătorii.

Competenţa curţilor de apel:

a) judecă cauzele şi cererile date prin lege în competenţa lor;

b) soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătoriile din circumscripţia lor;

c) generalizează practica judiciară;

d) exercită alte atribuţii, conform legii.

Articolul 36. Competenţa Curţii de Apel

Curtea de Apel:

a) judecă în primă instanţă cauzele date în competenţa ei prin lege;

b) judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale şi judecătoriile specializate;

c) judecă recursurile declarate împotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cauze prevăzute de lege;

d) judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor exraordinare de atac;

e) generalizează practica judiciară;

f) soluţionează conflictele de competenţă apărute între tribunale;

g) exercită alte atribuţii, conform legii.

 

imprimare

Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii, după categoria cauzelor, sau dintr-un singur colegiu mixt.

(2) Pot fi constituite, după caz, şi alte colegii, în raport de materie.

(2) Colegiile se constituie din judecătorii Curţii de Apel. Componenţa colegiilor este aprobată de preşedintele Curţii. Acesta are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor din colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.

(3) Colegiile sînt conduse de vicepreşedinţii Curţii de Apel.

imprimare

Colegiile Curţii de Apel:

a) judecă cauzele date prin lege în competenţa lor;

a) judecă, în limitele competenţei, cauzele în primă instanţă, în ordine de apel, de recurs sau supuse căilor extraordinare de atac;

b) generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară;

c) exercită alte atribuţii, conform legii.

imprimare

 

1.

Curtea de Apel Chișinău

/-/

Mun. Chișinău, Str. Teilor nr. 4

022-409-209

022-409-210

022-409-120

022-409-210

cac@justice.md

2.

Curtea de Apel Cahul

/-/

Mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 30

0299-2-55-85

cach@justice.md

 

3.

Curtea de Apel Comrat

/-/

Mun. Comrat, str. Lenin, nr. 177

0298-2-34-46

caco@justice.md

 

4.

Curtea de Apel Bălți

/-/

Mun. Bălți,  str. Ștefan cel Mare, nr. 54

0231-6-07-45

0231-2-20-53

0231-2-03-92

cab@justice.md   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11650933     Soluție
 
Servicii
Close