Legislaţie
imprimare

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Cod penal al Republicii Moldova din 18.04.2002.

Codul de Executare al Republicii Moldova din 24.12.2004.

Legea Nr. 300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.

Legea Nr. 297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.

Hotărârea Parlamentului Nr. 372 din 01.12.2006 pentru aprobarea Declaraţiei privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Hotărârea Guvernului Nr. 583 din 26.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului executarii pedepsei de catre condamnati.

Hotărârea Guvernului Nr. 1310 din 24.11.2008 cu privire la Departamentul Instituțiilor Penitenciare.

Hotărârea Guvernului Nr. 609 din 29.05.2006 privind normele minime de alimentare zilnică şi obiecte de toaletă şi menaj ale deţinuţilor.

Hotărârea Guvernului Nr. 1462 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 122 din 08.04.2002 cu privire la respectarea dreptului la corespondenţă a persoanelor deţinute.

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 331 din 06.09.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei.

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 478 din 15.12.2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare.

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 100 din 07.03.2007 cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deţinuţilor pentru cazurile excepţionale cînd aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu este posibilă, şi a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele.

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 278 din 17.07.2007 despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul și conduita deținuților bolnavi de tuberculoză.

Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare Nr. 428 din 09.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de punere în aplicare a Legii nr. 210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Metodologiei privind evaluarea riscului de recidivă al deținuților aniversarea 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova și Metodologiei privind evaluarea riscului de recidivă al deținuților.

Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare Nr. 299 din 14 septembrie 2017 cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică aflată în gestiunea DTPSE DIP MJ

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654284     Soluție
 
Servicii
Close