Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția elaborare acte normative
Direcția elaborare acte normative
imprimare

Direcția elaborare acte normative este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- elaborarea proiectelor de acte normative;
-acordarea asistenței metodologice și informaționale subdiviziunilor Ministerului, autorităților administrative din subordine la elaborarea proiectelor de acte normative, întocmirea rapoartelor și răspunsurilor la demersuri;
-examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice, precum și a petițiilor cetățenilor repartizate după competență Direcției;
- întocmirea opiniilor sau proiectelor punctelor de vedere asupra sesizărilor Curții Constituționale.
Direcţia are misiunea de a asigura elaborarea politicii statului în domeniul justiției și drepturilor omului prin realizarea procesului de creație legislativă și de perfecționare a legislației.
Regulamentul Direcției elaborare acte normative

imprimare

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651435     Soluție
 
Servicii
Close