Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția avizare acte normative
Direcția avizare acte normative
imprimare

Direcția avizare acte normative este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- avizarea și expertizarea juridică a proiectelor actelor normative;
- efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale, prezentate Ministerului spre înregistrare de stat;
- acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor Ministerului, autorităților administrative din subordine la elaborarea proiectelor de acte normative și întocmirea răspunsurilor la demersuri;
- examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice, precum și a petițiilor cetățenilor repartizate după competență Direcției;
- întocmirea opiniilor sau proiectelor punctelor de vedere asupra sesizărilor Curții Constituționale;
- examinarea proiectelor tratatelor internaționale.
Direcţia are misiunea de a contribui la perfecționarea și eficientizarea cadrului normativ național prin avizarea și expertizarea juridică a proiectelor actelor normative, efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale, acordarea asistenței autorităților publice privind aplicarea uniformă a legislației ce ține de domeniul creației legislative.

Regulamentul Direcției avizare acte normative

imprimare

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651406     Soluție
 
Servicii
Close