Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția profesii și servicii juridice
Direcția profesii și servicii juridice
imprimare

Direcţia profesii şi servicii juridice este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege cu privire la notari, avocați, executori judecătorești, mediatori, administratori autorizați, interpreți și traducători, experți judiciari;
- elaborarea cadrului normativ sau a modelelor de acte necesare pentru exercitarea profesiilor sau serviciilor juridice stabilite la lit. a);
- monitorizarea și efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sunt exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit. a);
- ținerea Registrului de stat al notarilor, Registrului licențelor pentru exercitarea profesiei de avocat, Registrului cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați, Registrului executorilor judecătorești, Registrului de stat al interpreților și traducătorilor, Registrului administratorilor autorizați, Registrului de stat al mediatorilor, Registrului de stat al experților judiciari, Registrului de stat al birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară;
- examinarea, în limita competenței stabilite în conformitate cu prevederile legislației, a petițiilor și adresărilor cu privire la activitatea persoanelor care exercită profesiile sau prestează serviciile juridice stabilite la lit. a);
- monitorizarea procesului de implementare a normelor în domeniul asistenței juridice garantate de stat, elaborarea actelor normative în domeniul asistenței juridice garantate de stat;
- întreprinderea măsurilor necesare în vederea reglementării și monitorizării activității organizațiilor necomerciale.
Direcția profesii și servicii juridice are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor și serviciilor juridice, cât și în domeniul reglementării și monitorizării activității organizațiilor necomerciale.


Regulamentul Direcției profesii și servicii juridice

imprimare

Acte normative:

a) în domeniul  notariatului:

1.Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor

2.Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat

3.Legea nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile notariale

4.Legea nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 taxei de stat

5.Ordin nr. 267 din 2 iulie 2003 privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale, forma şi conţinutul acestora

6.Ordin nr. 632 din 7 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conţinutul dosarului personal al notarului şi modul de ţinere al acestuia

7.Ordin nr. 641 din 11 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale

8.Ordin nr. 1120 din 7 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului

9.Ordin nr. 634 din 8 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante  de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și  modul de contestare a rezultatelor concursului

10.Ordin nr. 622 din 3 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional și Regulamentului cu privire la stagiul profesional  efectuat de către notarul stagiar

11.Ordin 631 din 7 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia

12.Ordin nr. 756 din 18 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura de control profesional administrativ al activității notarului

13.Ordin nr. 286 din 11 iulie 2003 privind Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului

14.Ordin 847 din 16 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale

15.Ordin nr. 813 din 11 octombrie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului necesar de notari și actualizarea  numărului de locuri de notar, precum și a Metodologiei de  planificare și actualizare a numărului de notari stagiari

16.Ordin nr. 207 din 4 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de amenajare a biroului notarului

17.Ordin nr. 95 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinirea actelor notariale şi completare a registrelor notariale

18.Ordin nr. 169 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulamentului  privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor

19.Ordin nr. 38 din 3 februarie 2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia

 

b) în domeniul avocaturii și medierii:

1.Codul civil al Republicii Moldova

2.Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură

3.Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat

4.Legea nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere

5.Hotărârea Guvernului nr. 1227 din 09.11.2016 cu privire la Registrul de stat al mediatorilor

6.Ordinul Ministrului Justiției nr. 635 din 02.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de mediere și Regulamentul privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere

7.Ordinul Ministrului Justiției nr. 648 din 08.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea mediatorilor

8.Ordinul Ministrului Justiției nr. 647 din 07.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor

9.Ordinul Ministrului Justiției nr. 614 din 26.11.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11650905     Soluție
 
Servicii
Close