ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale

You are here

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale

În conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a activității notariale și procedura de selectare a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.641/2017,  Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența  Comisiei de licențiere a activității notariale.

I. Cerințele față de candidați:

 • reputație ireproșabilă;
 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
 • în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 • cunoaște limba de stat.

II.  Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de participare la concurs care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 • scrisoare de motivație;
 • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 29 martie 2022.    

Persoana responsabilă de primire a dosarelor:

Golovco Veronica
telefon de contact - (022)201472
e-mail:
veronica.golovco@justice.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (bir. 319)

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31