ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului de selectare a reprezentanților societății civile și expertului judiciar din rândul celor care își desfășoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, și supleanților acestora în componența Comisiei de disciplină a experților judiciari

You are here

ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului de selectare a reprezentanților societății civile și expertului judiciar din rândul celor care își desfășoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, și supleanților acestora în componența Comisiei de disciplină a experților judiciari

În conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct.3 și pct.4 din Regulamentul de organizarea și funcționare a Comisiei de selectare prin concurs a reprezentanților societății civile și experților judiciari care își desfășoară activitate în cadrul unui birou de expertiză judiciară în componența Comisiei de disciplină  a experților judiciari, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.120/2018, cu modificările anterioare aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.48 din 22.02.2022.

 

I. Cerințele față de candidați:

 • reputație ireproșabilă;
 • cunoaște limba de stat;
 • studii superioare în domeniul dreptului sau în alt domeniu conex specialităților de expertiză judiciară;
 • vechime în muncă cel puțin 3 ani în domeniu;
 • deține gradul de calificare de categoria I sau de categorie superioară, în cazul experților judiciari;
 • nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani de activitate, în cazul experților judiciari;
 • nu are antecedente penale

 

II.  Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de participare la concurs care va conține:

 • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;
 • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 • copia licenței și anexelor pentru exercitarea activității de expert judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani de activitate în cazul experților judiciari;
 • declarația de proprie răspundere privind lista antecedentelor penale;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificat de cazier judiciar detaliat.

 

Bibliografia:

 • Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar;
 • Codul deontologic al expertului judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.870/2018;
 • Regulamentul Comisiei de disciplină a experților judiciari (Anexa nr.1), aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.120/2018.

 

Termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 23 septembrie 2022.

 

Persoana responsabilă de primire a dosarelor se află la

adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției

telefon de  contact – (022)201413, (022)201447

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31