ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

You are here

ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

În temeiul prevederilor art.22 alin.(2) din Legea 113/2010 privind executorii judecătorești, pct.28 din  Regulamentului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.478 din 03.05.2016, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 953 din 04.10.2016,

Criteriile de selecţie a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile la funcţia de membru în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești:

            La funcţia de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

a)      are reputație ireproșabilă;

b)      nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;

c)      desfășoară activitate pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;

d)      deţine competenţă profesională;

e)      nu are antecedente penale;

f)       nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;

g)      nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

La funcţia de reprezentant al societăţii civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

a)      are reputație ireproșabilă;

b)      are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ;

c)      deține diploma de licență sau echivalentul acesteia;

d)      nu are antecedente penale;

e)      nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;

f)      nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;

g)     nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Dosarele de participare la concurs se depun personal,  prin poştă sau prin  adresa electronică în termenul indicat în informaţia cu privire la condiţiile de desfaşurare a concursului.

Dosarele de participare la concurs trebuie să conţină:

a)      cererea de participare la concurs și datele de contact;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copia diplomei de studii superioare;

d)      curriculum vitae;

e)      cazierul judiciar;

f)       copia carnetului de muncă (după caz);

h)     declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

NOTĂ: Originalele documentelor se prezintă la solicitarea Comisiei de selecție pentru a verifica veridicitatea copiilor documentelor prezentate. Dosarul de participare, care nu conține toate materialele indicate  se restituie candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate şi dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestora.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 25 martie 2022.    Persoana resposabilă de primire a dosarelor:

Golovco Veronica
telefon de contact - (022)201472
e-mail:
veronica.golovco@justice.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (bir. 319)

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31