Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor

You are here

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor

În legătură cu încetarea mandatului membrului Colegiului disciplinar al notarilor din rândul societății civile urmare a renunțării membrului la această calitate, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și pct. 11 și 13 din Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 48/2019, Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea în calitate de membru din rândul societății civile și supleantului acestuia în componența Colegiului disciplinar al notarilor.

I.                    Cerințele față de candidați:

• reputație ireproșabilă;

• studii superioare în domeniul dreptului;

• vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;

• în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

• nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

• cunoaște limba de stat.

II.                 Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conține:

• cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

• curriculum vitae (CV);

• copia buletinului de identitate;

• copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;

• copia actului ce confirmă vechimea în muncă;

• declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• scrisoare de motivație;

• scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
• declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 


NOTĂ: 
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 18 martie 2022

Telefon de contact: (022)201-447

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (bir.103).

Persoană de contact: Cristina Bandur, cristina.bandur@justice.gov.md

 

 

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31