ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești

You are here

ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la desfășurarea concursului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești

http://justice.gov.md/img/vid.gif

http://justice.gov.md/img/vid.gif

În temeiul prevederilor art.22 alin.(2) din Legea 113/2010 privind executorii judecătorești, pct.16 și pct.28 din  Regulamentul privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.478 din 03.05.2016, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 953 din 04.10.2016,

Criteriile de selecție a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului la funcția de membru în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești: 

            La funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

a)      are reputație ireproșabilă;

b)      nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;

c)      desfășoară activitate pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;

d)     deţine competenţă profesională;

e)      nu are antecedente penale;

f)       nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;

g)      nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

Dosarele de participare la concurs se depun personal,  prin poștă sau prin  adresa electronică în termenul indicat în informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului.

Dosarele de participare la concurs trebuie să conțină:

a)      cererea de participare la concurs și datele de contact;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copia diplomei de studii superioare;

d)     curriculum vitae;

e)      cazierul judiciar;

f)       copia carnetului de muncă (după caz);

a)      declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

NOTĂ: Originalele documentelor se prezintă la solicitarea Comisiei de selecție pentru a verifica veridicitatea copiilor documentelor prezentate. Dosarul de participare, care nu conține toate materialele indicate  se restituie candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate şi dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestora.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 04 martie 2022.    

Persoana responsabilă de primire a dosarelor:

Golovco Veronica
telefon de contact - (022)201472
e-mail:
veronica.golovco@justice.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (bir. 319)

 

B I B L I O G R A F I E:

 

1.      Legea nr.113/2010 privind executorii judecătorești;

2.      Codul de executare al Republicii Moldova;

3.      Codul  de etică al executorilor judecătorești;

4.      Regulamentul privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2010;

 

5.       Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.1194 din  20 februarie 2017;

 

6.      Constituția Republicii Moldova;

 

7.      Codul de procedură civilă;

 

8.      Codul Civil;

 

9.      Codul contravențional;

 

10.  Codul administrativ;

 

11.  Codul penal;

 

12.  Codul Familiei;

 

13.  Codul Muncii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31