Consultări publice pe marginea proiectului de lege privind eficientizarea unor proceduri simplificate în procesul penal

You are here

Consultări publice pe marginea proiectului de lege privind eficientizarea unor proceduri simplificate în procesul penal

Astăzi au avut loc consultări publice asupra proiectului de lege care prevede modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală privind reanimarea procedurii Acordului de recunoaștere a vinovăției, introducerea unei proceduri noi – privind acordul judiciar în interes public, și revizuirea procedurii simplificate de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Discuțiile s-au desfășurat după ce Ministerul Justiției a remis proiectul spre coordonare instituțiilor responsabile din domeniul justiției.

 

Procedurile simplificate în procesul penal vor fi opțiuni de soluționare mai rapidă a cauzelor penale ce vor putea fi aplicate de la o etapă incipientă până la începerea cercetării judecătorești, în funcție de procedura aplicată. De asemenea, aceste proceduri vor permite recuperarea rapidă a prejudiciilor și vor optimiza volumul de lucru atât al organelor de urmărire penală, cât și al instanțelor de judecată, vor oferi instrumente de identificare a persoanelor vinovate, vor duce la evitarea tergiversării examinării cauzelor etc.

 

Astfel, în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, una dintre modificări prevede că persoana fizică sau juridică va putea negocia cu procurorul pedeapsa care urmează a fi aplicată, în cazul în care încheie un acord de recunoaștere a vinovăției. Negocierea pedepsei se va efectua în intervalul limitelor pedepsei reduse cu o treime. În același timp, negocierea pedepsei va putea fi efectuată în intervalul limitelor pedepsei reduse cu o doime, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției și cooperează cu organul de urmărire penală în vederea descoperirii infracțiunilor ori la demascarea și urmărirea penală a altor complici la infracțiune sau altor persoane, la căutarea bunurilor obținute în urma săvârșirii infracțiunilor. Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției nu va putea fi aplicată față de conducătorii grupului criminal organizat sau organizației criminale.

 

De asemenea, proiectul de lege prevede posibilitatea încheierii acordului judiciar de interes public între procuror și persoana juridică învinuită de comiterea infracțiunilor de evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art. 244), spălarea banilor (art. 243), coruperea activă (art. 325), traficul de influență (art. 326) sau darea de mită (art. 334). Acest acord va fi aprobat de către procurorul ierarhic superior și confirmat de instanța de judecată. În baza acordului, persoana juridică este liberată condiționat de răspundere penală, dacă respectă mai multe condiții, și anume: recunoaște vinovăția și calificarea juridică, indicate în actul de acuzare, acceptă achitarea unei amenzi de interes public, repararea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii și instituirea unei perioade de monitorizare de către autoritățile competente pentru evaluarea riscurilor corupționale, pentru o perioadă care nu va depăși trei ani. Cuantumul amenzii de interes public va fi calculat proporțional cu profitul obținut prin comiterea infracțiunii, în limita de până la 30% din cifra medie de afaceri anuală calculată pe ultimii trei ani, până la data pornirii urmăririi penale. Dacă persoana juridică se conformează condițiilor stipulate în acordul judiciar de interes public în termenul stabilit, urmărirea penală încetează.

 

Procedura simplificată va fi aplicată doar persoanei fizice cu aplicarea pedepsei redusă cu o pătrime, dacă aceasta își recunoaște vinovăția și încadrarea juridică a faptelor.

 

În cadrul consultărilor, participanții (reprezentanți ai Procuraturii, avocaturii, mediului academic, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului de Prevenirea și Spălarea banilor etc.) au venit cu mai multe propuneri de ajustare.

 

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea simplificării și eficientizării procedurilor judiciare, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025.

Content Images: 

Agenda publică

Aprilie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30