Ședința de lucru privind organizarea examenelor de admitere în profesie

You are here

Ședința de lucru privind organizarea examenelor de admitere în profesie

La sediul Ministerului Justiției a avut loc ședința de lucru, cu participarea Ministrei Justiției, Veronica Mihailov – Moraru pe subiectul organizării examenelor de admitere în profesie, la care au participat membrii Consiliului Camerei Notariale și membrii Comisiei de licențiere a activității notariale.
 
Discuțiile din cadrul ședinței de lucru, din 10 mai, s-au axat pe necesitatea inițierii procedurilor de organizare și desfășurare a examenelor de admitere în activitatea notarială, examenele de admitere la stagiu, concursurile pentru ocuparea locurilor vacante și schimbarea teritoriului de activitate a notarilor, revizuirea cadrului normativ relevant.
 
Menționăm, că ultimul examen de admitere în profesia de notar s-a desfășurat în anul 2016, iar până, inclusiv, în anul 2021, organele de autoadministrare a notarilor nu au fost funcționale. Doar în anul 2022 a fost constituit Consiliul Camerei Notariale, Comisia de licențiere a activității notariale. Totodată s-au elaborat și adoptat mai multe amendamente la Legea 69/2016 cu privire la organizarea activității de notar, inclusiv ce ține de interzicerea schimbării locului de activitate pe principiul post pe post, practică care a dus la lipsa notarilor în mai multe regiuni.
 
Urmare a analizei cadrului normativ care reglementează procedura și modul de organizare și desfășurare a examenelor de calificare în profesia de notar și admitere la stagiul profesional, inclusiv de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a locurilor vacante, făcută de către membrii Comisiei de licențiere a profesiei notariale, s-a constatat, că aceste acte normative, fiind aprobate de Ministerul Justiției în anul 2017, nu se circumscriu în totalitate prevederilor Legii cu privire la activitatea de notariat, fiind necesară modificarea lor, proces de elaborare care a durat mai multe luni.
 
În context, în cadrul ședinței de lucru respective s-a pus în discuție opinia Camerei Notariale expusă în avizul la proiectul de ordin al ministrei justiției privind modificarea cadrului normativ secundar respectiv, fiind convenit, de comun acord, că se impune organizarea și desfășurarea prioritară a examenului de admitere în profesia de notar, cu organizarea imediat ulterioară a concursului pentru ocuparea locurilor vacante și concursului de admitere la stagiul profesional.
 
Organizarea în mod prioritar a examenului de admitere în profesia de notar este justificată de faptul, că la momentul actual persoanele care au finalizat stagiul profesional au fost lipsite de posibilitatea de a accede în profesie deoarece nu au fost organizate examene pe parcursul perioadei de după anul 2016, iar organizarea concursului de ocupare a locurilor vacante este imperios necesară având în vedere că în multe localități din țară nu sunt prestate cetățenilor servicii notariale din lipsa notarilor, numărul locurilor vacante fiind de circa 35 pe întreg teritoriul țării.
 
În contextul problemelor identificate, în cadrul ședinței de lucru respective s-a discutat și despre eventualele dificultăți legate de organizarea concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar, în special cu referire la modul de evaluare a candidaților, având în vedere criteriile de evaluare stabilite prin regulamentele în vigoare.
 
La finalul ședinței, a fost convenit, de comun acord, că este necesară identificarea unor soluții tehnice agreate în comun și de comunitatea notarilor, care să permită tuturor notarilor, în condiții de egalitate, să participe la concursul de ocupare a locurilor vacante de notar.
 
Drept urmare, Ministra Justiției va opera modificările de rigoare în regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar după comunicarea, în termeni foarte proximi, a propunerilor concrete și viabile de către Camera Notarială, luându-se în considerare problemele prioritare constatate mai sus.
Content Images: 

Agenda publică

Aprilie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30