You are here

Registrul proiectelor de acte normative

Nr. de ordine Denumirea proiectului Statut proiect Termen
670 Anunţ Privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, conexe proiectului legii de ratificare Inițiat
 • 22.09.2022
669 Anunţ privind iniţierea elaborării cadrului normativ conex al Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu Inițiat
 • 22.09.2022
668 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârea de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora Inițiat
 • 09.09.2022
668 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea Anexei nr. 224 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile Inițiat
 • 07.09.2022
667 Anunţ Cu privire la inițierea modificării Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/200 Inițiat
 • 08.09.2022
669 CERERE nr. 09/7860 din 8 septembrie 2022 privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică Remis spre coordonare
 • 08.09.2022
668 FIŞA de prezentare a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică (denumirea proiectului) elaborat și prezentat Guvernului spre examinare de către : Ministerul Justiţiei Remis spre examinare Guvernului
 • 08.09.2022
667 CERERE nr. 09/7853 din 7 septembrie 2022 privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică Remis spre coordonare
 • 07.09.2022
666 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport Inițiat
 • 07.09.2022
665 Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor Inițiat
 • 06.09.2022
664 Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală (aplicarea acordului judiciar în cauzele privind unele categorii de infracțiuni săvârșite de către persoanele juridice). Inițiat
 • 30.08.2022
663 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 26.08.2022 pînă la 05.09.2022
662 Proiectul de Lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție; Nota informativă la proiect; Analiza de impactului de fundamentare a proiectului; Conceptul proiectului de lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție. Remis spre coordonare
 • 22.08.2022
 • 22.08.2022 pînă la 06.09.2022
661 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 817/2015 Inițiat
 • 16.08.2022
660 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile Inițiat
 • 09.08.2022
659 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 01.08.2022 pînă la 12.08.2022
658 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 29.07.2022 pînă la 29.08.2022
657 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie); Nota informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor. Remis spre examinare Guvernului
 • 12.07.2022
656 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității); Nota informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor; Analiza de impact în procesul de fundamentare. Remis spre examinare Guvernului
 • 07.07.2022
655 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Hotărârii Parlamentului privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 1377/1993 cu privire la modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 15.07.2022 pînă la 25.07.2022
654 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative Remis spre coordonare
 • 11.06.2022
653 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale Inițiat
 • 05.07.2022
652 Cerere privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică Remis spre coordonare
 • 08.06.2022
651 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (executarea prevederilor articolului VI alineatul (2) din Legea 130/2021 pentru modificarea unor acte normative); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 05.07.2022
 • 30.06.2022 pînă la 10.07.2022
 • 10.08.2022
650 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații); - Notă informativă. Remis spre coordonare
 • 27.06.2022 pînă la 22.07.2022
649 Conceptul proiectului de Lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție și modificarea unor acte normative; Analiza impactului de fundamentare a conceptului proiectului Remis spre coordonare
 • 07.06.2022 pînă la 17.06.2022
646 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 10.05.2022 pînă la 20.05.2022
645 Proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (ajustarea legii procuraturii la recomandările Comisiei de la Veneția din Opinia nr. 1058/2021); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 03.05.2022 pînă la 17.05.2022
644 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ( revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității ); Nota informativă; Analiza de impact în procesul de fundamentare. Remis spre coordonare
 • 03.05.2022 pînă la 17.05.2022
643 Proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Regulamentului-cadru de activitate a comisiilor speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor condamnate, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 44/2022; - Notă informativă. Remis spre coordonare
 • 26.04.2022 pînă la 03.05.2022
641 Proiectului Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (urmărirea penală și judecarea cauzei în lipsa persoanei); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 08.04.2022 pînă la 22.04.2022
640 Proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală); Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 18.03.2022 pînă la 01.04.2022
639 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) ; Nota informativă Remis spre coordonare
 • 04.03.2022 pînă la 18.03.2022
638 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;Nota informativă Remis spre coordonare
 • 10.02.2022 pînă la 24.02.2022
637 Proiectul legii privind modificarea art. 13 alin. (4) din Legea nr. 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor; Nota informativă Remis spre coordonare
 • 04.02.2022 pînă la 11.02.2022
636 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (implementarea amendamentelor constituționale privind sistemul judecătoresc); Nota informativă Remis spre coordonare
 • 04.02.2022 pînă la 17.02.2022
635 Proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a comisiilor speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor condamnate; Notă informativă. Remis spre coordonare
 • 24.01.2022 pînă la 07.02.2022
634 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 03.01.2022 pînă la 17.01.2022
633 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare Remis spre coordonare
632 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 24.12.2021 pînă la 31.12.2022
631 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 120/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 23.12.2021 pînă la 06.01.2022
630 Proiectul Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative; Nota informativă; Analiza impactului de fundamentare a proiectului Remis spre coordonare
 • 16.12.2021 pînă la 21.12.2021
629 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 444/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de acordare a gradelor de calificare; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 16.12.2021 pînă la 29.12.2021
628 Proiectul de lege cu privire la abrogarea Capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003; Nota informativă; Analiza impactului. Remis spre coordonare
 • 13.12.2021 pînă la 27.12.2021
627 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului în baza recomandărilor din Avizul Comisiei de la Veneţia nr. 808/2015) Nota informativă; Analiza de impact în procesul de fundamentare; Remis spre coordonare
 • 10.12.2021 pînă la 23.12.2021
626 Proiectul Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative; Nota informativă; Analiza impactului de fundamentare a proiectului Remis spre coordonare
 • 07.12.2021 pînă la 20.12.2021
625 Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 03.12.2021 pînă la 16.12.2021
623 Proiecul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (cadrul conex Codului administrativ; Nota informativă. Remis spre coordonare
 • 12.11.2021 pînă la 25.11.2021
622 P roiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară” Nota informativă; Analiza impactului de fundamentare a proiectului Remis spre coordonare
 • 12.11.2021 pînă la 25.11.2021
621 Hotărârea Guvernului cu privire la Sistemul informațional automatizat ”Registrul de stat al actelor juridice” și Nota informativă Remis spre coordonare
 • 12.11.2021 pînă la 25.11.2021

Pagini