You are here

Registrul proiectelor de acte normative

Nr. de ordine Denumirea proiectului Statut proiect Termen
773 Examinare pentru aprobare în Guvern a „proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătorești” Remis spre examinare Guvernului
 • 27.09.2023
772 Anunț privind continuarea elaborării proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea locurilor de muncă pentru persoanele deținute) Inițiat
 • 26.09.2023
771 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la Consiliul consultativ pe lângă Agentul guvernamental, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2016 Remis spre coordonare
 • 26.09.2023 pînă la 09.10.2023
770 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției privind modificarea Regulamentului cu privire la evoluția în carieră a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 132/2019 Inițiat
 • 25.09.2023
769 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 353/2016 cu privire la Consiliul consultativ pe lângă Agentul guvernamental Inițiat
768 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale) Inițiat
 • 19.09.2023
767 Consultarea publică a Proiectului legii privind modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative) Remis spre coordonare
 • 18.09.2023 pînă la 29.09.2023
766 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de poliferare a armelor de distrugere în masă Remis spre coordonare
 • 18.09.2023 pînă la 29.09.2023
765 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind confiscarea civilă Remis spre coordonare
 • 06.09.2023
 • 06.09.2023 pînă la 20.09.2023
764 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Inițiat
763 Consultarea publică a „Legii cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor)” Remis spre coordonare
 • 14.08.2023 pînă la 20.09.2023
762 Anunț privind continuarea elaborării proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (instituirea sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate) Inițiat
 • 08.09.2023
761 Anunț privind continuarea elaborării proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare Inițiat
 • 08.09.2023
760 Anunţ privind iniţierea procesului de modificare a Legii nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Inițiat
 • 04.09.2023
759 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) Remis spre coordonare
 • 29.08.2023
 • 29.08.2023 pînă la 14.09.2023
758 Examinarea pentru aprobare în Guvern a „Proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului nr. 35/2016 pentru aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund” Remis spre examinare Guvernului
 • 24.08.2023
757 Examinarea pentru aprobare în Guvern a „Proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor” Remis spre examinare Guvernului
 • 24.08.2023
756 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a unui nou Regulament privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă Inițiat
 • 24.08.2023
755 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului Inițiat
 • 23.08.2023
754 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului privind modul de înregistrare a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public Inițiat
 • 23.08.2023
753 Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Remis spre coordonare
 • 12.07.2023
 • 22.08.2023 pînă la 01.09.2023
752 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Ordin al ministrului justiției cu privire la modificarea Regulamentului privind atestarea mediatorilor aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 648/2015 Inițiat
751 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la plățile notariale Remis spre coordonare
 • 15.08.2023
 • 15.08.2023 pînă la 29.08.2023
750 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea standardelor privind spațiile de audiere în condiții speciale a minorilor victime/martori ai infracțiunilor Inițiat
 • 11.08.2023
749 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de lege cu privire la plățile notariale Inițiat
 • 07.08.2023
748 Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005) Remis spre coordonare
 • 24.07.2023
 • 08.08.2023 pînă la 21.08.2023
 • 07.08.2023
747 Anunţ privind inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene Inițiat
 • 03.08.2023
746 Proiectul de lege privind protecția persoanelor fizice în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Remis spre coordonare
 • 01.08.2023 pînă la 29.08.2023
745 Proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică (pentru anularea unor hotărîri judecătoreşti în Statelor Unite ale Americii) Remis spre coordonare
 • 01.08.2023 pînă la 10.08.2023
744 Proiectul HG cu privire la încheierea unui contract de asistenţă juridică Remis spre coordonare
 • 31.07.2023
743 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii privind modificarea unor acte normative (mecanismul confiscării civile) Inițiat
 • 27.07.2023
742 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură civilă (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005 ) Inițiat
 • 24.07.2023
741 ”Proiectul Planului național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a RM la UE și privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027” (Capitolul 23 „Reforma justiției și drepturi fundamentale” și „Criteriul politic”) Remis spre coordonare
 • 24.07.2023 pînă la 04.08.2023
740 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului ministrului justiției privind modificarea Regulamentului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 18/2008 Inițiat
 • 19.07.2023
739 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice calificate garantate de stat Inițiat
 • 19.07.2023
738 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (medierea garantată de stat) Remis spre coordonare
 • 19.07.2023 pînă la 04.08.2023
737 ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Inițiat
 • 13.07.2023
736 Anunț privind continuarea procesului de elaborare a proiectului de lege privind protecția persoanelor fizice în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Inițiat
 • 10.07.2023
735 Examinare pentru aprobare în Guvern a poiectului Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Remis spre examinare Guvernului
 • 30.06.2023
734 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex reformei Curţii Supreme de Justiţie) Remis spre examinare Guvernului
 • 15.06.2023
733 Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor Remis spre coordonare
 • 31.01.2023
 • 03.07.2023 pînă la 14.07.2023
731 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 91/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor Remis spre coordonare
 • 23.06.2023 pînă la 07.07.2023
732 Anunț privind inițierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ pentru îmbunătățirea cadrului normativ în materia arbitrajului Inițiat
 • 03.07.2023
730 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (pentru construcția instanței judecătorești Cahul). Remis spre coordonare
 • 12.06.2023 pînă la 23.06.2023
729 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului de procedură penală și Codului contravențional) Remis spre examinare Guvernului
 • 26.01.2023
 • 21.06.2023
728 CERERE nr. 09/4569 din 5 iunie 2023 privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui acord adiţional la contractul de prestare a serviciilor de reprezentare şi consultanţă juridică Inițiat
727 Anunţ privind iniţierea elaborării unui proiect de act normativ pentru îmbunătățirea mecanismului de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești Inițiat
 • 20.06.2023
726 Anunţ Privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale comise asupra copiilor) Inițiat
 • 19.06.2023
725 ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (componența și durata mandatului judecătorilor Curții Constituționale) Inițiat
 • 19.06.2023
724 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional) Remis spre examinare Guvernului
 • 07.06.2023

Pagini